Університет ім. І.І. Мечнікова

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - провідний науково-освітній центр сучасної України, перший вищий навчальний заклад в південному регіоні країни. Витоки університетської освіти на півдні України сягають початку XIX ст., А точніше 1817 року - часу заснування знаменитого Рішельєвського ліцею. На перших порах ліцей існував як закритий навчальний заклад для дітей дворян, але на початку третього десятиліття свого існування, завдяки реформам піклувальника Д. М. Княжевича, ліцей щодо структури та змісту освіти наблизився до університетської системи. Імпульс на шляху перетворення ліцею в університет надав відомий вчений Н. І. Пирогов, в середині 1850-х років обіймав посаду попечителя Одеського навчального округу, а завершення процесу відбулося вже в наступному десятилітті.

З дня свого створення університет займає одне з провідних місць у формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури України. Він є одним з найстаріших університетів України і разом з Київським, Харківським і Львівським університетами, фактично, визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки і культури в освітній мережі України.