Одеський коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича.

Одеське Музичне училище було засноване в 1897 році при Одеському відділенні Імператорського російського Музичного товариства. Базою для нього стала професійна музична освіта, яка розпочалася в Одесі ще в 60-ті роки ХІХ століття, коли було відкрито музичні класи при «Товаристві шанувальників музики в Одесі», керівником якого був відомий український композитор П.П.Сокальський, та музична школа при «Товаристві красних мистецтв» («Общество изящных искусств»). У 1984 році Одеському музичному училищу було присвоєно ім’я видатного українського композитора, піаніста, крупного музично-громадського діяча, уродженця Одеси, який очолив після війни Одеську консерваторію – К.Ф.Данькевича.

В 1997 році училище урочисто відмітило своє 100-ліття. В цьому ж році на його базі відбулося поєднання з Одеським училищем культури.

Сьогодні, на 1-ому відділенні училище готує фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» спеціалізації «Фортепіано», «Хорове диригування», «Спів», «Теорія музики»; на 2-ому відділенні (денна форма навчання) фахівців готують за спеціальністю «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Естрада», «Естрадний спів»; на 3-ому відділенні (денна форма навчання) фахівців готують за спеціальністю «Народна художня творчість» спеціалізація «Народне пісенне мистецтво», спеціальністю «Хореографія» спеціалізації «Класична хореографія», «Народна хореографія», «Сучасна хореографія».